Η κατάρτιση σε οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτική μέθοδο είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και απόφασης του κάθε θεραπευτή. Θεωρείται αναγκαία η με οποιονδήποτε τρόπο τριβή με την επιλεχθείσα ψυχοθεραπευτική μέθοδο, ώστε το άτομο να είναι σε θέση να γνωρίζει τις τεχνικές και τον τρόπο παρέμβασης εκ των  έσω. Προτείνεται η συμμετοχή σε ομάδα ψυχοδράματος σε κάθε άτομο που εκτιμά ότι ενδιαφέρεται να ειδικευτεί στο ψυχόδραμα, ως μια ολοκληρωμένη επαφή με τη μέθοδο πριν ξεκινήσει η καθ’ εαυτή ειδίκευση. Παρ’ όλ’ αυτά, αν το άτομο έχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έρθει σε επαφή με το ψυχόδραμα αυτό συνυπολογίζεται. Άτομα που μπορούν να ειδικευτούν στο ψυχόδραμα είναι πέρα από τους ειδικούς ψυχικής υγείας, κάθε άνθρωπος που κρίνει ότι σε εργασιακό επίπεδο το ψυχόδραμα θα αποτελέσει περαιτέρω εφόδιο. Για αυτό το λόγο στο δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης διαχωρίζονται τα εκπαιδευόμενα μέλη σε αυτά που στοχεύουν στην κλινική χρήση της μεθόδου και σε αυτά που θα έχουν …

Διαχωρισμός κλινικής χρήσης ψυχοδράματος (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)

Χρήση σε κάθε τομέα ανθρώπινης επαφής, εταιρείες οργανισμοί, εκπαιδευτικά πλαίσια, θέατρο και άλλα.