1) Εισαγωγικά βιωματικά σεμινάρια:

Τα εισαγωγικά βιωματικά σεμινάρια ψυχοδράματος απευθύνονται σε όλα τα άτομα που επιθυμούν αν έρθουν σε επαφή με το ψυχόδραμα για πρώτη φορά. Συνήθως παίρνουν τη μορφή ανοιχτού προς το κοινό διημέρου και λαμβάνουν χώρα σαββατοκύριακα (διάρκεια 16 ώρες). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας ανοιχτά στο κοινό workshops λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του χρόνου σε εξωτερικούς φορείς ή πλαίσια. (link)

2) Ανά τακτά χρονικά διαστήματα προσκαλούνται διακεκριμένοι εκπαιδευτές ψυχοδράματος από το εξωτερικό, διαπιστευμένοι από διεθνείς οργανισμούς ομαδικής ψυχοθεραπείας, οι οποίοι συντονίζουν βιωματικά εργαστήρια ανοιχτά σε κάθε ενδιαφερόμενο. (link)

3) Ψυχοθεραπευτικές ομάδες:

Οι ετήσιοι κύκλοι ψυχοδράματος έχουν τη μορφή της ψυχοθεραπευτικής ομάδας αυτογνωσίας και λαμβάνουν χώρα εβδομαδιαίως. Η συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες οφείλει να είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκειά τους, καθώς αναλύονται και επεξεργάζονται θέματα προσωπικά των μελών και η σύσταση της ομάδας οφείλει να είναι σταθερή.  

4) Διετής κύκλος ειδίκευσης στο ψυχόδραμα ως ψυχοθεραπευτική μέθοδος παρέμβασης (Α’ Μέρος)

5) Διετής κύκλος (Β’ Μέρος)