Το ψυχόδραμα, ως μέθοδος ομαδικής ψυχοθεραπείας, απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που έχει διάθεση να εξερευνήσει τον εαυτό του και να βοηθηθεί σε πιθανές δυσκολίες, του παρόντος ή του παρελθόντος. Η ομαδική συνθήκη λειτουργεί καταλυτικά για τα ευεργετικά αποτελέσματα του ψυχοδράματος, αφού δημιουργείται ένα αίσθημα του ανήκειν και η ομάδα συντελεί στην ανάδυση και την επίλυση των εκάστοτε δυσκολιών. Η ανάληψη ρόλων επί σκηνής (role playing) προσθέτουν στο λόγο, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, το βίωμα, προσφέροντας στο άτομο μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της συνθήκης που βιώνει. Αν και ο στόχος του ψυχοδράματος είναι ο ίδιος με την αρχαία τραγωδία, η κάθαρση του πρωταγωνιστή, στην πραγματικότητα ο ψυχοθεραπευτικό στόχος δεν είναι άλλος παρά η υποστήριξη του ατόμου σε μια εσωτερική διαδρομή αυτογνωσίας και η βελτίωση της καθημερινότητάς του.