1) Θεωρητικά σεμινάρια για τη θεωρία και τις τεχνικές ψυχοδράματος:

Στα θεωρητικά σεμινάρια για τη θεωρία και τις τεχνικές του ψυχοδράματος τα μέλη αποκτούν πολύτιμες γνώσεις για τη δημιουργία και τον τρόπο εφαρμογής του ψυχοδράματος. Όπως σε κάθε άλλη μορφή ψυχοθεραπείας, έτσι και στο ψυχόδραμα, η θεωρητική κατάρτιση κρίνεται απαραίτητο εφόδιο για όποια μορφή παρέμβασης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλή γνώση και κατανόηση της θεωρίας καθώς και στην ένταξη αυτής εντός του ευρύτερου ψυχοθεραπευτικού πλαισίου.

2) Θεωρητικά σεμινάρια εισαγωγής στη ψυχοδυναμική σκέψη και τη ψυχοθεραπευτική πρακτική:

Το ψυχόδραμα αποτελεί ένα εφόδιο και μια μέθοδο παρέμβασης που είναι ευέλικτη σε εφαρμογή ανάλογα με τη ψυχοθεραπευτική ματιά του κάθε θεραπευτή. Τα μέλη της ενδοχώρας επιλέγουν ως πιο ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική ματιά αυτή της ψυχαναλυτικής θεωρίας και προσφέρουν εισαγωγικά σεμινάρια σχετικά με το ψυχαναλυτικό λόγο και τη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπευτική πρακτική. Το συγκεκριμένο σεμινάριο σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει ψυχαναλυτική εκπαίδευση, παρά μόνο μια εισαγωγή στη ψυχοδυναμική θεώρηση του ψυχικού κόσμου, που σκοπό έχει την εξοικείωση των μελών με τη συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική θεώρηση.  (κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου, καθώς η κατανόηση της δυναμικής της ομάδας και των ασυνείδητων διεργασιών που συμβαίνουν μέσα σε αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση εννοιών που προέρχονται από τη συγκεκριμένη θεώρηση)

3) Θεωρητικά σεμινάρια ψυχοπαθολογίας του παιδιού και του ενήλικά:

Η ενδελεχής γνώση της ψυχοπαθολογίας κρίνεται ως αναγκαία για κάθε ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Το σεμινάριο ψυχοπαθολογίας παιδιού και ενήλικα έχει ως στόχο την πλήρη αναφορά και μελέτη των ψυχικών διαταραχών καθώς και την εμπεριστατωμένη επιλογή μιας διάγνωσης έναντι κάποιας άλλης. (γνώση ψυχοπαθολογίας για παρέμβαση)

4) Θεωρητική εκπαίδευση σε προβολικά εργαλεία (Rorschach Inkblot test/ Τ.Α.Τ, Η-Τ-Ρ)